Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 Σεπτεμβρίου εορτάζει η Εφέστιος Ιερά Εικών της Θεοτόκου του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Εδέσσης, η επονομαζομένη ΄΄ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ΄΄

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου
6.30 μ.μ. Πανηγυρικός Ε­σπε­ρι­νός και Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου
7.00 π.μ. Όρ­θρος και Θεία Λειτουργία

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ


%CE%95%CE%B4%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82.jpg (207×287)
Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τῶν σχολείων τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου μαθητὲς καὶ μαθήτριες·

Ἡ φετινὴ σχολικὴ χρονιὰ ξεκινᾶ ἐν μέσῳ δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ποὺ μαστίζει ὄχι μόνο τὴν χώρα μας ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου. Τὰ αἴτια αὐτῆς τῆς κρίσεως εἶναι πρωτίστως πνευματικὰ καὶ ἠθικά. Ὅπως ἔλεγε κάποιος σοφὸς ἄνθρωπος τὸν ἡμερῶν μας, «παλιὰ οἱ ἄνθρωποι εἶχαν πολλὴ ἀκρίβεια στὴν ζωή τους, εἰλικρίνεια, τιμιότητα κ.τ.λ. Τὰ ὑλικὰ πράγματα τότε ἦταν φτηνά. Τώρα, δυστυχῶς, στὰ χρόνια μας ἔφυγε ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἡ ἀκρίβεια, καὶ ἀκρίβυναν τὰ ὑλικὰ πράγματα».

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» ἀνακοινώνει τὴν ἔναρξη ἐγγραφῶν γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2011-12 ἀπὸ 15 Σεπτεμβρίου μέχρι καὶ 10 Ὀκτωβρίου τοῦ 2011.

Ἡ Σχο­λὴ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἐ­δέ­σ­­­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­­λί­τη Ἐδέσ­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας κ. Ἰ­ω­ὴλ τὸν Σε­πτέμ­βριο τοῦ 2003. Ἀ­πὸ τὸν Αὔ­γου­­στο τοῦ 2004 ἡ Σχο­λὴ ἀνα­γνω­ρί­στη­κε ἀ­πὸ τὸ Κρά­τος (ΦΕΚ 1225, τ. Β΄, 10-8-04).
Τὴ σχο­λή δι­ευ­θύ­νει, ὡς Καλ­­λι­τε­χνι­­κὸς Δι­ευ­­θυν­τής, ὁ τ. Δ/ν­τὴς τοῦ Μου­σι­κοῦ Σχο­λεί­ου Γι­αν­νι­τσῶν, Μουσικοδιδάσκαλος κ. Ἀν­τώ­­νιος Πα­τρώ­νας, Ἄρχοντας Ὑμνω­δὸς τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.